Öğrenmenizi ve uygulamanızı sağlıyoruz. Aksi halde eğitim ücretini iade ediyoruz.


123123

Kapsamlı Ufrs Uygulamarı Eğitimi
Kimler Katılmalı?

Finans ve Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Finans ve Mali İşler Birimi Çalışanları, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler, İç Denetçiler, Bütçe Raporlama Yönetici ve Çalışanları


Eğitiminin Amacı:

 • Standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, örnekler çözerek,
  yasal mevzuata göre düzenlenen finansal tablolar ile UFRS’ye göre
  hazırlanan finansal tablolar arasındaki farklılıkları ortaya koymak,
 • UFRS’nin çalıştığınız kurumlarda uygulanması durumunda özellikli
  konulara dikkat çekmek ve karşılaşabilecek sorunlara ışık tutmak,
 • UFRS konusunda bilgi ve deneyimin geliştirilmesinin sağlanması ile
  kişisel gelişime katkıda bulunmak.